CÔNG TY CỔ PHẦN SX & TM YUTEX Odoo Version 8.0-20171001

Information about the CÔNG TY CỔ PHẦN SX & TM YUTEX instance of Odoo, the Open Source ERP.

Installed Applications

Website Scroll Back To Top
scroll website from back to top.
CRM
Nguồn dẫn, cơ hội, cuộc gọi
Mạng xã hội
Thảo luận, Email, Tin tức
Online Billing
Gửi Hóa đơn và Theo dõi thanh toán
Điểm bán hàng
Giao diện cảm ứng cho Cửa hàng
Quản trị dự án
Dự án, Tác vụ
Ghi chú
Sticky notes, Collaborative, Memos
Issue Tracking
Hỗ trợ, theo dõi lỗi
Tài chính và kế toán
Kế toán tài chính và kế toán quản trị
Quản lý bán hàng
Báo giá, Đơn hàng, Hóa đơn
Quản lý kho
Tồn kho, Vận tải, Lưu kho
Chat nội bộ
OpenERP Chat
MRP
Manufacturing Orders, Bill of Materials, Routing
Quản lý thu mua
Purchase Orders, Receipts, Supplier Invoices
Danh mục nhân viên
Công việc, Phòng ban, Chi tiết nhân viên
Lịch
Lịch cá nhân & chia sẻ
Product Image Gallery Comes With Advanced Specs
Xây dựng website
Xây dựng website doanh nghiệp
Blogs
Tin tức, Blogs, Thông báo, Thảo luận
Thương mại điện tử
Bán sản phẩm trực tuyến
Product Wishlist
Add Products To Wishlist